Αποκλειστικός συνεργάτης της στην διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποκλειστικοί Αντιπρόσωποι της για την Β.Δ. Ελλάδα

Παρακαταθήκη συρματουργικών προϊόντων της

Παρακαταθήκη μονωτικών προϊόντων της

.