Συρματουργικά Προϊόντα

  • Σύρματα (μαύρα, γαλβανισμένα, ειδικών χρήσεων).
  • Καρφιά (κοινά και ειδικά).

Καρφιά (κοινά και ειδικά)
Σύρμα